PERSOONLIJK & ZAKELIJK:

Meer nieuws...

Abonnement

  • Elke dag laatste nieuws in je mailbox
  • Een jaar lang overal en altijd toegang tot de website
  • Download gratis onze Android en iOS-apps
  • Lees waardevolle informatie over de Marktleiders
  • Download onderzoeken van de Reputatiemonitor
  • Geef je collega's gratis toegangsaccounts cadeau
  • Voor slechts € 295 exclusief BTW

Apps


De Questie

23-10-2014 (09:13)
CorporatieNL heeft een rubriek 'Governance'. Daarin vertel ik praktijkverhalen uit de bestuurskamer van woningcorporaties. De rode draad daarin is hoe bestuurders en commissarissen van elkaar leren. Vele RvT/RvC's vinden namelijk dat ze nog wel een verdiepingsslag kunnen maken. De professionalisering van het intern toezicht is, ook in de praktijk, sterk in ontwikkeling.

Artikelen

21-10-2014 (10:22)


Concentreer je op sociale kerntaken, verhuur een beperkt aantal corporatiewoningen in de marktsector, benoem een onafhankelijke extern toezichthouder en bevorder het zelfbeheer van huurders. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van zes hoogleraren volkshuisvesting van de TU Delft voor een nieuw corporatiebeleid.

Artikelen

15-10-2014 (08:36)


In een exclusief interview met Building Business zegt minister Stef Blok de nieuwe Woningwet zo snel mogelijk na 1 januari te willen invoeren. Hij gaat ook in op de kritiek op de complexiteit van de administratieve scheiding van DAEB/niet-DAEB, het bijbehorende tijdschema, de staatssteun, de onrendabele top, de bevriezing van de liberalisatiegrens, en het externe toezicht. “Ik geef de Kamer een invloedrijke positie.”

Bouw

Ondanks hapering verder herstel in bouw

Harderwijk: Start bouw eerste 46 woningen Waterfront

Hoge binnentemperatuur in Markthal Rotterdam

Paalfunderingen worden mogelijk veel duurder