PERSOONLIJK & ZAKELIJK:

Meer nieuws...

Abonnement

  • Elke dag laatste nieuws in je mailbox
  • Een jaar lang overal en altijd toegang tot de website
  • Download gratis onze Android en iOS-apps
  • Lees waardevolle informatie over de Marktleiders
  • Download onderzoeken van de Reputatiemonitor
  • Geef je collega's gratis toegangsaccounts cadeau
  • Voor slechts € 295 exclusief BTW

Apps

Artikelen

04-04-2014 (11:35)
We dreigen de potentie van de stedelijke omgeving als een katalysator voor vernieuwing te verliezen. We hebben te maken met een aantal uitdagingen. Welke zijn dat? Vastgoedondernemer Rudy Stroink ziet er vier.

Artikelen

03-04-2014 (10:33)

Hoe met wonen en zorg om te gaan in een vergrijzende samenleving? Kim Putters, directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau, sprak erover op het congres over Continuïteit en discontinuïteit in gebiedsontwikkeling van de Praktijkleerstoel Gebiedsontwikkeling van de TU Delft. "In een ouder wordende bevolking zal een aantal basisvoorzieiningen toch op peil moeten blijven. Het is niet automatisch zo dat iedereen voor hun vader, moeder of buren kan zorgen. Dat stelt vragen voor het inrichten van wijken en buurten."

Kijk hieronder naar een interessant interview met Kim Putters over de uitdagingen van de aanstaande verschuiving van verzorgingsstaat naar verzorgingsstad! Of lees verder voor een samenvatting van zijn presentatie.